Egypte Vakanties

Bel ons:00201224789162

Sakkara

De eerste piramide van Egypte is de piramide van Koning Djoser in Sakkara

HET BELANGRIJKSTE ONDERDEEL. IMHOTEP. ZOWEL  HOGEPRIESTERS ALS DE  EERSTE  BELANGRIJKE  ARCHTICT

LIET  HET VOOR DE KONING AANLEGGEN  

Hoewel de piramide van Imhotep slechts half zo hoog is als de twee grootse Piramides van Giza en veel minder bekendheid bezit

Vertegenwoordigt hij een veel grotere prestatie voor Imhotep vormeden

Tichelstenen het bouwmateriaal en was gangbare bouwvorm de (mastabau uit het arabische voor de bank) een simple. Rechthoekig. Bouwstel boven een Grafkuil.

Imhoteb nam de mastaba als voorbeeld ,boude hem in steen en zette er nog eens vijf bovenop,die geleidlijk kleiner warden ,waardoor er een sort piramide ontstond.

De hogepriester Imhotep omgaf de piramide met zijn vorst met allerlei bijgebouwen en omringde het gehele met een 10 m hoge muur met inspringingen (lisenen).

Net als nu betrad je het terrain in het zuidoostlijke hoek via een gang met 40 zuilen die qua vorm geinspireerd waren op samengeknoopte bundels riet.Hij leidt naar de grote zuid hof voor de piramide

Er zijn weinig versieringen ,maar de zuidwesthoek van de hof ligt een gebouw met een cobrafries,De Cobra symboliseerde het koningschap.

Hier zijn de Cobra s aangebracht om het zuidgraf te bechermen dat diep in de rots was uit gehakt en waar een standbeeld da Ka of leven kracht van de koning vertegenwoordigde .U kunt de trap beklimmen en in de Schacht kijken maar het graf zelf is dicht .

  Aan de oostzijde van de zuidhof ligt  de (HEB SED HOF)  die verband hield met een ritueel waarbij de koning zijn regering hernieuwde door opnieuwe gekroond te worden .In het noorden liggen resten van twee paviljoens

Een gewijd aan de opper_Egypte en het andere aan het neder  EgypteDe beide koninkrijken die Djoser in zijn person vereingde .

In het eerste daarvan,beschermd door glas , staat het vroegste voorbeeld voorbeeld van een toeristengrafitto uit de 12e  eeuw v.c.Waarin bezoekers uit theba hun bewondering uitten voor de koning en zijn monumenten..

Iets verder naar het noorden bevindt zich het meest intrigerende deel van het complex waar de meestal grote groepen toeristen staan.Zij staan in de rij om Djoser zelf te zien .

Hier aan de voet de noordkant van de piramide bevindt zich een stenen gebouwtje,dat bekent staat (Serdab),met twee kijkgaten erin waardoor je oog in oog komt te staan met een levengroot zitbeeld van de koning Djozer daar binnen .

Deze opstelling stelde de koning staat om met de buitenwerld te communiceren .Het beeld is een kopie ,het orgineel staat in het egyptische museum in cairo .

Ten zuiden van het complex Djoser vertegwoordigt een puinheuvel al wat rest van de piramide van Oenas,de rust plaats  van de laatste koning van de 5e dynatie (2375 tot 2345)v.c.

Toen archelogen in 1881 de piramide betraden,zagen zed at de muren volstonden met teksten ,het oudste voorbeeld van de piramide teksten die betrekking hebben op het hiernamaals van de koning .

Omdat de toeristen er de muren beschadigden is de piramide nog gesloten .bij de piramide liggen graven die open zijn voor bezoek.